jump to navigation

Apel către toţi cei interesaţi în dezvoltarea ştiinţei juridice în Republica Moldova. iunie 7, 2011

Posted by tgds in Fără categorie.
add a comment

View this document on Scribd

http://ru.wikipedia.org/?oldid=35074456

Datele pentru transfer:

Cont în MDL (lei moldoveneşti)

Banca de Economii S.A.

Filiala nr.1 S/O

C/f 1003600002549

MFO BECOMD2X609

C/dec 28097014989

Nr. contului 253341

Guzun Aureliu Gheorghe

Cont în USD (SUA)

Rechizitele Băncii de Economii S.A. pentru primirea transferurilor prin sistemul SWIFT

Beneficiary (Name, Surname): Guzun Aureliu Gheorghe

Beneficiar (Numele, Prenumele)

ID (series and number of passport) or account number: 840/81/24803

Seria şi numărul documentului de identitate

sau numărul contului

Beneficiary’s Bank: Banca de Economii S.A., Chisinau, Moldova.

Banca beneficiară

SWIFT Code: BECOMD2XXXX

Codul SWIFT

Correspondent account number: 890-0260-785

Numărul contului corespondent

Correspondent Bank: Bank of New York Mellon, New York, USA.

Banca corespondentă

SWIFT Code: IRVTUS3NXXX

Codul SWIFT

Rechizitele pentru efectuarea transferului prin virament la contul de card (prin intermediul VISA)

Transferuri în Euro

BENEFICIARY:

ACCT: CARD NO 4073 4370 7138 5452 / NAME Diana Guzun

BENEFICIARY BANK: BANCA DE ECONOMII S.A., MOLDOVA

WIFT CODE: BECOMD2X

INTERMEDIARY BANK: COMMERZBANK AG

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE: COBA DE FF

Transferuri în dolari SUA

BENEFICIARY:

ACCT: CARD NO 4073 4370 7138 5452 / NAME Diana Guzun

BENEFICIARY BANK:

BANCA DE ECONOMII S.A., MOLDOVA

SWIFT: BECOMD2X

INTERMEDIARY BANK:

BANK OF NEW YORK, NEW WORK, NY, USA

SWIFT: IRVT US 3N

Transferuri în MDL

S.A. BANCA DE ECONOMII

FILIALA nr. 1 CHIŞINĂU

COD FISCAL: 1003600002549

COD BĂNCII: BECOMD2X609

C/BENEFICIARULUI: 2805501498610

DESTINAŢIA PLĂŢII: Diana Guzun

NR. CARDULUI 4073 4370 7138 5452

Webmoney: Евро: Кошелек – E156972891658

money.yandex.ru (Яндекс.Деньги 🙂

Номер счёта: 41001950017797

Reclame

Noutăţi editoriale august 4, 2009

Posted by tgds in 1.
add a comment

 Spre atenţia Dvs este propusă o nouă lucrare a lect. univ. Aureliu Guzun ”Общая теория права и государства. Курс лекции МЭА”, materialul fiind prezentat în format video. Cursul de prelegeri ”Общая теория права и государства„ este predat studenţilor anului I de studiu cu frecvenţă la zi şi redusă la specialităţile: – Drept economic – Administraţie publică Pentru a înţelege mai bine materialul cursului sunt propuse 6 teme teoretice, care includ un bogat material ilustrativ şi în opinia autorului, acesta reprezintă un suport esenţial în familiarizarea şi formarea viitorilor specialişti atât în domeniul jurisprudenţei, cât şi administraţiei publice. Credem că cursul prezentat va servi drept materie de temelie, fiind baza fundamentală în privinţa instruirii viitorilor jurişti. De asemenea, unele aspecte cercetate, realizate pe parcursul alcătuirii cursului vor deveni, credem, relevante şi pentru studenţii tuturor specialităţilor de profil economic, acordându-i o viziune largă asupra acestui domeniu – Teoria generală a statului şi dreptului, inclusiv în Republica Moldova. Suntem convinşi că prezentul curs „Teoria generală a statului şi dreptului” va fi de folos şi altor facultăţi ale instituţiilor superioare, colegiilor, servind un suport substanţial. Exprimăm mulţumiri anticipate tuturor celor care, ne vor transmite sugestiile şi observaţiile, după vizionarea cursului de lecţii, inclusiv pe site- ul https://tgds11.wordpress.com/ .

Hristos a Inviat! aprilie 22, 2009

Posted by tgds in Поздравления, sarbatori.
Tags:
add a comment

flower1

flower1

Благодатный огонь Holy fire in Jerusalem 18 04 2009 aprilie 19, 2009

Posted by tgds in Поздравления, sarbatori, vizite.
add a comment

O zi din viaţa grupei D 284 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.Vizitarea Curtii de Apel Chisinau. martie 25, 2009

Posted by tgds in vizite.
add a comment
dsc00982dsc00985

curtea de apel

curtea de apel

Леция 1.Тема: Введение в общую теорию права и государства octombrie 1, 2008

Posted by tgds in Lectii.
Tags:
add a comment

Тема 1. Введение в общую теорию права и государства octombrie 1, 2008

Posted by tgds in Lectii.
Tags:
add a comment

                                                                                              http://ase.md/forum/files/else/TGD.doc

 

 

Тема 1. Введение в общую теорию права и государства

 

1.               Вводные понятия.

2.               Предмет исследования ОТПГ.

3.               Методологическая основа ОТПГ.

4.               ОТПГ и общественная практика.

 

1.               Вводные понятия.

 

Наука – это систематизированная совокупность знаний о природе, обществе и мышлении.

Классификация наук:

1)              о природе (физика, химия, математика);

2)              об обществе (право, история, социология);

3)      о мышлении (логика, психология).

 

Место и значение ОТПГ в системе наук и в системе юридических наук:

 1)      ОТПГ и теология:

Право находит свое начало в теологии (заповеди: «не убей», «не укради»).

2)      ОТПГ и философия:

ОТПГ использует ряд философских принципов: единство противоположностей.

3)      ОТПГ и науки о мышлении:

Изучая и используя право, мы применяем логику.

4)      ОТПГ и науки о природе:

Форс-мажорные обстоятельства являются предметом исследования как наук о природе, так и юридических наук (землетрясения, наводнения и т.д.).

5)      ОТПГ и юридические науки:

  ОТПГ – вводная наука, без изучения ОТПГ невоз-можно познать другие юридические науки;

  ОТПГ – обобщающая наука, т.к. она изучает самые общие понятия права;

  ОТПГ – общая наука, т.к. это общая теория, как для права, так и для государства;

  ОТПГ составляет методологическую основу для юридических наук.

 

2. Предмет исследования ОТПГ – это то, что изучает ОТПГ, то есть право и государство, их возникновение и закономерности развития.

Определение ОТПГ – это:

·         систематизированная совокупность знаний, имеющая предметом исследования государственно-правовые явления, взаимодействия, закономер-ности их возникновения и развития.

·         вводная общая, обобщающая и методологическая ориентации юридическая наука.

 

3. Методологическая основа ОТПГ.

Методология – это наука о научных методах изучения явлений окружающего мира.

В ОТПГ применяют следующие методы:

1)      Логический метод, который предполагает индукцию, дедукцию, анализ, синтез, классификацию.

2)      Исторический метод – при использовании данного метода исследуется исторический материал и делаются выводы (пример: определение юридической нормы, общее для всех государств и времен).

3)      Сравнительный метод – предполагает сопоставление изучаемых явлений (появление новой науки – сравнительное правоведение)

4)      Социологический метод – предполагает опросы, агитирование.

5)      Количественный метод – предполагает, что для систематизации юридических фактов используется вычислительная техника и математические методы.

6)      Экспериментальный метод – предполагает изучение путём экспериментов (пример: введение обязательного медицинского страхования сначала в районе Хынчешть).

 

4. ОТПГ и общественная практика.

Соотношение ОТПГ и общественной практики является частным случаем соотношения теории и практики.

Взаимодействие теории и практики можно выразить посредством следующих 2 принципов:

1.       Практика – это критерий истинности теории.

2.       Нет ничего практичнее истинной теории.

 

Значение ОТПГ для студентов юристов:

Изучая ОТПГ, студент:

1)      овладевает знаниями, имеющими значение для фундаментальной подготовки специалистов широкого профиля;

2)      формирует своё научное юридическое мировоззрение, общую правовую ориентировку, правовую культуру, способность принимать правильные решения в профессиональной деятельности;

3)      усваивает первичные правовые понятия, необходимые для эффективного изучения других юридических наук.

 

Рекомендуемая библиография:

Юридические акты:

1.       Конституция Республики Молдова, принята 29.07.94 // Официальный Монитор 1 от 12.08.1994.

Доктрина:

1.       Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства: В схемах и определениях: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2000, с.11-22.

2.       Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Юрист, 2004,с.21-31.

3.       Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. – М.: Издательская группа «Норма», Инфра-М, 1999, с.1-25.

4.       Avornic Gheorghe.Teoria generală a dreptului. Ediţia a II-a. Cartier, 2004, pag.15-40.

5.       Negru Boris. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 2006, pag.13-37.

 http://www.ase.md/forum/files/else/TGD.doc

 

 

 

Леция 2.Тема: Характеристика некоторых теорий о сущности и происхождении права и государства septembrie 3, 2008

Posted by tgds in Lectii.
Tags:
add a comment

Леция 3.Тема: Теория права. septembrie 2, 2008

Posted by tgds in Lectii.
Tags:
add a comment

Поздравления с днем студента septembrie 1, 2008

Posted by tgds in Поздравления.
Tags:
add a comment

Ты студент. Мы громко скажем:
«Это точно по тебе».
Пусть тебе удача даже
Улыбается во сне.
В вузе ты сейчас столичном.
Так держать! И так держись!
Мы желаем’на «отлично»

Сдать экзамены на жизнь.